Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας
26 Φεβ

Επέκταση δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων: Υπογραφή Σύμβασης

0001

symvasi


 

"Επέκταση δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων επί των οδών Β΄ Συντάγματος Ιππικού και Χαριλάου Τρικούπη

και κατασκευή φρεατίων σύνδεσης Αποχέτευσης"

 

    Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του αναδόχου Βάιου Λιαπόπουλου και του Δημάρχου Φαρσάλων Άρη Καραχάλιου για την εκτέλεση του έργου με τίτλου «Επέκταση δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων επί των οδών Β΄ Συντάγματος Ιππικού και Χαριλάου Τρικούπη και κατασκευή φρεατίων σύνδεσης Αποχέτευσης» και προϋπολογισμού 22.159,94 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Το έργο θα εκτελεστεί σε σαράντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του έργου.

 

    Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης των Φαρσάλων επί των οδών Β΄ Συντάγματος Ιππικού και Χαριλάου Τρικούπη και η κατασκευή έξι (6) φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων σε θέσεις από τις οποίες διέρχεται το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων.
   Το σύνολο των αγωγών που θα κατασκευασθούν προβλέπεται να τοποθετηθούν κάτω από υφιστάμενους δημοτικούς δρόμους. Στις εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων, καθώς επίσης και των εκσκαφών υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων.
    Τα δίκτυα θα είναι από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41, εσωτερικής διαμέτρου Dεσ. = 200mm. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει με άμμο και οι επιχώσεις των ορυγμάτων με κατάλληλα θραυστα υλικά.
    Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα κεντρικά φρεάτια κολουροκωνικού τύπου Φ2 για βάθος Η<2.50m, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με αριθμό 1/2005 του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Φαρσάλων. Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων με τις απαιτούμενες εργασίες σύνδεσης παροχετεύσεων των οικοδομών με το δίκτυο ακαθάρτων.
   Τέλος, θα γίνει αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις των ορυγμάτων των υπογείων δικτύων, όπως επίσης και ανακατασκευή των πλακών πεζοδρομίου, πεζοδρόμων και των πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα, όπου αυτό χρειαστεί.