LOADING
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_sunxronos_toposgk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-dimarxeiogk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.akropoligk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.braxos_akropolisgk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_topos_emfortosgk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-karamixougk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.i-pistigk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala_enipeas_2gk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enipeas_2gk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.eidulliaka-topiagk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.deksamenesgk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.thalassagk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.top-apidanos-potamosgk-is-93.jpg

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Φάρσαλα 24.04.2015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                                            Αριθ. Πρωτ. 5124

Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ.: 403 00
Πληροφορίες: Ευάγγελος Μπετχαβάς
Τηλέφωνο: 2491.3.50122
Fax: 2491.0.23914
Πρόεδρος Δ.Σ.: Βάιος Νικολάου - Τηλ: 6987 979 642
Τηλ. Τεχνικής Υπηρεσίας: 2491.3.50138
Τηλ. Οικον. Υπηρεσίας: 2491.3.50125
Τηλ. Γεωπόνων: 2491.3.50113

  Προς

1) κ. Δήμαρχο
2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Κοινοποίηση:
1) κ. Πρόεδρο Τ.Κ Ναρθακίου
2) κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Διλόφου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Ενημέρωση - συζήτηση για την πυρκαγιά της 03.04.2015 στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

2) Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου και στους τέσσερις Δήμους, που αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Φαρσάλων, καθώς και των ΔΗΚΕΦΑ και ΔΗΚΕΠΟ κατά την τελευταία δεκαετία από 01.01.2005 μέχρι σήμερα.

3) Ψήφισμα για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα της Αυτοδιοίκησης.

4) Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

5) Έγκριση της με αριθμό 7/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης τμήματος Σκοπιά - Καλλιθέα» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

6) Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

7) Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου, ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.).

8) Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων.

9) Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ από
7 έως 9 Μάη 2015 και διάθεση πίστωσης.

10) Έγκριση φιλοξενίας Θεατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 23.05.2015 και έγκριση δαπάνης.

11) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον ποδηλατικό αγώνα ορεινής ορειβασίας στην Τ.Κ. Διλόφου την 03.05.2015 και έγκριση δαπάνης.

12) Έγκριση πρωτόκολλου συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής», σύσταση τριμελούς επιτροπής και ορισμός Αντιδημάρχου ως Διαχειριστή του προγράμματος.

13) Έγκριση σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

14) Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Πρόεδρο με τον νόμιμο αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Κρίσης Αισθητικής Αρτιότητας φιλοτέχνησης της προτομής του ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΙΟΥ ΠΟΛΥΔΑΜAΝΤΑ.

15) Πρόταση του δημοτικού συμβουλίου προς τον Περιφερειάρχη για τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015 12:22
Διαβάστε περισσότερα...

shma
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φάρσαλα, 2.4.2015

                      Αριθ. πρωτ:4172

 

Ο Δήμος Φαρσάλων προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Πρόσωπων του Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. & ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), για όσες ομάδες τροφίμων δεν αναδείχθηκε προμηθευτής στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 18.3.2015.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Προϋπολογισμός προμήθειας :2.916,54 με Φ.Π.Α.

 • Ομάδες προμηθειών: Έλαια, Είδη Παντοπωλείου, Είδη Ιχθυοπωλείου, Είδη Αρτοζαχαροπλαστείου.

 • Τόπος παράδοσης: έδρα του Δήμου.

 • Γλώσσα υποβολής προσφορών :Ελληνική.

 • Ημερομηνία και τόπος υποβολής προσφορών :16 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ, στο δημοτικό κατάστημα-αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (2οςόροφος).

 • Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται.

 • Υποδιαίρεση της προμήθειας: Nαι.

 • Έξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας.

Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών (αρμόδια υπάλληλος Παρασκευή Μπαλαμπάνη), στη διεύθυνση Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα και στα τηλέφωνα 2491350-125,133 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosfarsalon.gr(διαδρομή:Δημοτικά Νέα->Διακηρύξεις).

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Αριστομένης Καραχάλιος

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015 13:07
Διαβάστε περισσότερα...

       1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Φάρσαλα, 31.3.2015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:4397
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/06.
2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
4.Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-2011).
5.Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6.Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7.Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του Π.Δ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ 1188/1981 περί « τροποποιήσεων διατάξεων τινών του υπ' αριθμ. 28/1980 Π.Δ».
8.Τη με αριθμό 32128/Κ.Δ 17/31.5.1973 κωδικοποιημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
9.Τη με αριθμό 10469/23.2.2015 Εγκύκλιο 15 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
10.Τη με αριθμό 62/ 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
11.Την ανάγκη ανάδειξης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου με το νόμιμο αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής κρίσης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αισθητική αρτιότητα και την τοποθέτηση της προτομής του Σκοτουσσαίου Πολυδάμαντα.
12.Tη με αριθμό 109/31.3.2015 απόφασή μου (με α.π.:4386/2015).

Γνωστοποιούμε ότι στις 7 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συγκρότηση της επιτροπής κρίσης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αισθητική αρτιότητα και την τοποθέτηση της προτομής του Σκοτουσσαίου Πολυδάμαντα.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Δήμαρχος

Άρης Καραχάλιος

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 15:46
Διαβάστε περισσότερα...

         1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Φάρσαλα , 31. 3.2015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                               Αριθ. πρωτ. :4398
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/06.
2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
4.Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-2011).
5.Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6.Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7.Τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α».
8.Την ανάγκη ανάδειξης τριών μελών με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους δημοτικούς υπαλλήλους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών παροχής υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών) του Π.Δ. 28/80.
9.Tη με αριθμό 109/31.3.2015 απόφασή μου (με α.π.:4386/2015).

Γνωστοποιούμε ότι στις 6 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη τριών τακτικών μελών με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, από τους δημοτικούς υπαλλήλους του Δ. Φαρσάλων, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών παροχής υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών) του Π.Δ. 28/80.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Δήμαρχος

Άρης Καραχάλιος

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 15:24
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΦΑΡΣΑΛΑ 23/ 03/ 2015

Αριθμ.Πρωτ. : 3897

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 210-5234312

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ 210-3304613

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2105247773

ΚΟΣΜΟΣ 2410-553066

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2410-536449

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ 2103221772

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ διακηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 1Χ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ »

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 250.000.00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

2.Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους την TΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στην Επιτροπή που θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Φαρσάλων, Πατρόκλου 3 στα Φάρσαλα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά , θα διενεργηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 και ώρα 10.00 π.μ.

3.Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

3.1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

3.2.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σε οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους με τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό όχι μικρότερο του 25 %.

3.3.Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

4.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού του έργου(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ήτοι συνολικού ποσού 4.065,03 που θα απευθύνονται στο Δήμο Φαρσάλων και θα παρέχονται όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 3669/2008 εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και τριάντα ημερών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι στις 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015(άρθρο 24, Ν. 3669/2008).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

5.Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ).

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων.

7.Ενημέρωση για την μελέτη του έργου καθώς και η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού, θα γίνεται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Φαρσάλων (με έδρα τα Φάρσαλα, στην οδό Πατρόκλου, αριθμός 3, Ταχ. Κωδ., 40300, τηλ. 2491350137, 2491350138, 2491350140, fax 2491023914 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), έως και την Πέμπτη 09 Απριλίου 2015, από την ίδια Υπηρεσία με αντικαταβολή 20,00.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015 14:42
Διαβάστε περισσότερα...

shma

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Φάρσαλα, 26.03.2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΑναβολή διενέργειας διαγωνισμού με θέμα "Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για το Δήμο Φαρσάλων".

Η διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα "Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για το Δήμο Φαρσάλων" η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, αναβάλλεται για τις 15 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη, λόγω τροποποίησης των όρων της διακήρυξης (απόφαση Ο.Ε).Ο Προϊστάμενος

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου – Μισθοδοσίας – Προμηθειών

Αλειφτήρας Ν. Σωκράτης

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 19:17
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

28-04-2015

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - Δημοτικά Σχο…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - Δημοτικά Σχολεία Ερέτριας & Διλόφου

    Τον αρχαίο θολωτό τάφο των αρχαϊκών χρόνων στα Φά...

28-04-2015

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - Γυμνάσιο Βαμ…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - Γυμνάσιο Βαμβακούς

    Οι μαθητές του Γυμνασίου Βαμβακούς, συνοδευόμενοι...

27-04-2015

Let's Do It - Φάρσαλα 2015

Let's Do It - Φάρσαλα 2015

   Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα Φάρσα...

27-04-2015

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 2ο Γυμνάσιο …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων

      Οι μαθητές της Α' τάξης του 2ου Γυμνασίου...

24-04-2015

Επιστολή Διαμαρτυρίας για την απένταξη τ…

Επιστολή Διαμαρτυρίας για την απένταξη του έργου “Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ”

        Σε συνέχεια της αιφνίδιας απόφα...

24-04-2015

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 1ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων

    Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων φιλοξενήθηκε σήμ...

24-04-2015

Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής…

Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φαρσάλων

       Έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου Φαρσάλ...

23-04-2015

Δράση για την Εβδομάδα Εθελοντισμού …

Δράση για την Εβδομάδα Εθελοντισμού & την Ημέρα της Γης

    Στα πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού και τιμώντας...

23-04-2015

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 1ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων - Ακρόπολη

    Οι μαθητές της Ε΄τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου...

21-04-2015

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 1ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων

      Στους μαθητές της  Δ΄τάξης του 1ου Δ...

20-04-2015

Let's Do It - Φάρσαλα 2015

Let's Do It - Φάρσαλα 2015

      Το 2012 ξεκίνησε στην Ελλάδα μια παγκόσμι...

20-04-2015

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης γυαλιού στο Δήμο Φ…

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης γυαλιού στο Δήμο Φαρσάλων

      Ο Δήμος Φαρσάλων, από την προηγούμενη εβδ...

19-04-2015

Μέτρα Πρόληψης Πυρκαγιών στο Δήμο Φαρσάλ…

Μέτρα Πρόληψης Πυρκαγιών στο Δήμο Φαρσάλων

        Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Φαρσάλ...

17-04-2015

Εκδήλωση στήριξης του Κοινωνικού Παντοπω…

Εκδήλωση στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου

    Το Σάββατο 4 Απριλίου 2015, στην αίθουσα του Αίγλη ...

17-04-2015

Ημερίδα για την ισότητα των φύλων

Ημερίδα για την ισότητα των φύλων

    Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην Α...

07-04-2015

Δήλωση Δημάρχου Φαρσάλων για τη φωτιά στ…

Δήλωση Δημάρχου Φαρσάλων για τη φωτιά στο Δημαρχιακό Μέγαρο

  ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ...

07-04-2015

Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Φαρσάλων μέ…

Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Φαρσάλων μέχρι 100 δόσεις

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ...

07-04-2015

Πρόσκληση & Πρόγραμμα εορτασμού Μ. Π…

Πρόσκληση & Πρόγραμμα εορτασμού Μ. Παρασκευής & Μ. Σαββάτου στο Δήμο Φαρσάλων

     ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ...

07-04-2015

ΤΕΕ-Εκδήλωση με θέμα "Χρηματοδοτικά…

    Το Τεχνικό Επιμεληλητήριο Ελλάδος διοργανώνει εκδήλ...

06-04-2015

Πασχαλινό Ευχετήριο Μήνυμα Δημάρχου Φαρσ…

Πασχαλινό Ευχετήριο Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

Εύχομαι ολόψυχα το αναστάσιμο φως να καταυγάσει τις ψυχές όλων μας, ...

03-04-2015

Επείγουσα Ανακοίνωση

Επείγουσα Ανακοίνωση

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       Ο Δήμος Φαρ...

03-04-2015

Πυρκαγιά στο Δημαρχιακό Μέγαρο Φαρσάλων

Πυρκαγιά στο Δημαρχιακό Μέγαρο Φαρσάλων

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ...

02-04-2015

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 3ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων - Ακρόπολη

      Οι μαθητές των Ε΄& Στ΄τάξεων του 3ου ...

02-04-2015

Ημερίδα ενημέρωσης αγροτών

Ημερίδα ενημέρωσης αγροτών

    Eχθές, Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, στην Αίθουσα του Πο...

02-04-2015

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαρσάλ…

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαρσάλων:Παράδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης

      Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαρσάλ...

01-04-2015

Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος Φαρσάλων σας προσκαλεί στην μουσι...

01-04-2015

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 3ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων

    Οι μικροί μαθητές των Α΄ και Γ΄ τάξεων του 3ου Δη...

31-03-2015

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης …

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο Δήμο Φαρσάλων

    Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα εορτάστηκε και φ...

31-03-2015

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαρσάλ…

    Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαρσάλων, μετά...

30-03-2015

Επέτειος εξέγερσης Θεσσαλών αγροτών στο …

Επέτειος εξέγερσης Θεσσαλών αγροτών στο Κιλελέρ

    Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 τιμήθηκε στο Κιλελέρ η ...

30-03-2015

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Αναβίωση…

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας»

      Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Αναβίω...

30-03-2015

«Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές Κοι…

«Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»: Σύσκεψη με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΑΠΕΝ

    Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε σύσ...

29-03-2015

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ…

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

  Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ   Ο ΔΗΜΟ...

23-03-2015

Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου:Πρόσκληση …

Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου:Πρόσκληση & Πρόγραμμα εορτασμού

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πρόσκληση  ...

Επιλογή Γλώσσας

Partly Cloudy

20°C

Φάρσαλα

Partly Cloudy

 • 28 Apr 2015

  Clear 26°C 10°C

 • 29 Apr 2015

  Mostly Sunny 26°C 11°C


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες176146

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz