LOADING
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_sunxronos_toposgk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-dimarxeiogk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.akropoligk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.braxos_akropolisgk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_topos_emfortosgk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-karamixougk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.i-pistigk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala_enipeas_2gk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enipeas_2gk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.eidulliaka-topiagk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.deksamenesgk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.thalassagk-is-93.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.top-apidanos-potamosgk-is-93.jpg

Ανακοινώσεις

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Φάρσαλα 19.07.2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                          Αριθ. πρωτ.: 11222                                          

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                                      

          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φαρσάλων προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής εργασιών:

   α) κατασκευής παραπηγμάτων και

   β) ηλεκτρoλογικής εγκατάστασής τους

στον χώρο που τελείται η ετήσια εμποροπανήγυρη (15-21 Αυγούστου), καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί σχετική δραστηριότητα, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με κατάθεση προσφοράς στον Δήμο Φαρσάλων έως τις 28 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
1.
Προϋπολογισμός δαπάνης για την κατασκευή παραπηγμάτων:6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

2.Προϋπολογισμός δαπάνης για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση:     2.820, 00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Αντίγραφο της απόφασης και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τον Δήμο Φαρσάλων (Δ/νση:Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, τηλ 2491350133-125) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfarsalon.gr-Εμποροπανήγυρις Φαρσάλων 2016.

 Ο Δήμαρχος

 

          Άρης Καραχάλιος

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016 09:40
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                    Φάρσαλα 18/7/2016
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σύμφωνα με την αριθμό 69341/30-6-2016 (ΦΕΚ 1986/30-6-2016 τεύχος Β') (ΑΔΑ: 7Γ4Φ4653Ο7-06Η) απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και λήγει όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. 22509/99-02-2016 υπουργική απόφαση(Β΄ 570), παρατείνεται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2016.
Αρμόδιο γραφείο κατάθεσης δικαιολογητικών:
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (ισόγειο Δημαρχείου Φαρσάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2491350113

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 08:42
Διαβάστε περισσότερα...

    To Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Φαρσάλων σας ενημερώνει ότι τα Τεχνικά Δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, σχετικά με τους εχθρούς και τις ασθένειες της «Βιομηχανικής Τομάτας Νο 3», και της «Τομάτας Υπαίθρου Νο 3» θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.minagric.gr - Αγρότης-Επιχειρηματίας - Γεωργικές Προειδοποιήσεις - Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016 13:45
Διαβάστε περισσότερα...

    Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν την ανησυχητική εξάπλωση του νοσήματος διαμέσου γειτονικών χωρών, την γεωγραφική θέση της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και την εγγύτητά της με τις περιοχές που εμφανίζουν εστίες Οζώδους Δερματίτιδας, το αίτημα της Π.Ε. Λάρισας για ένταξη σε πρόγραμμα εμβολιασμού, προχώρησε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των βοοειδών στην Π.Ε. Λάρισας με το ομόλογο, ζωντανό, εξασθενημένο εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας με δαπάνη των κτηνοτρόφων.

    Υπογραμμίζουμε ότι σε κάθε εκτροφή πριν τον εμβολιασμό όλα τα ζώα υπόκεινται σε κλινικό έλεγχο και όπου υπάρχουν υποψίες ο εμβολιασμός αναβάλλεται μέχρι η υποψία να επαληθευτεί ή όχι. Επισημαίνεται ότι οι κτηνίατροι του Δημοσίου και οι ιδιώτες που θα αναλάβουν τον εμβολιασμό θα τηρούν σχολαστικά τα μέτρα βιοασφάλειας. Το εμβόλιο παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται από την Κτηνιατρική υπηρεσία. Τα ζώα κάθε εκμετάλλευσης που εμβολιάζονται θα πρέπει να αναγράφονται στο μητρώο το οποίο πρέπει να έχει μαζί του ο κτηνίατρος και το οποίο εκδίδει η υπηρεσία μας.

     Επισημαίνεται ότι ο εμβολιασμός είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ για όλες τις εκτροφές των βοοειδών στην Π.Ε. Λάρισας και για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες. Γι' αυτό επιβάλλεται οι κτηνοτρόφοι να προβούν άμεσα στην παραγγελία των εμβολίων τους σύμφωνα με την 2704/07-07-16 απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία η Π.Ε. Λάρισας χαρακτηρίζεται ως ζώνη με επιβολή περιοριστικών μέτρων για την Οζώδη Δερματίτιδα λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016 13:43
Διαβάστε περισσότερα...

       ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Φάρσαλα 15.07.2016
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                                  Αριθ. Πρωτ. 10968

Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ.: 403 00
Πληροφορίες: Ευάγγελος Μπετχαβάς
Τηλ.: 2491.350.122
Fax: 24910.23914
Πρόεδρος Δ.Σ.: Βάιος Νικολάου
Τηλ: 6987 979 642                                          Προς:

1) κ. Δήμαρχο

2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3) κ.κ. Προέδρους Τ.Κ.:
Βρυσιών, Ερέτριας, Πολυνερίου Σταυρού, και Χαλκιάδων.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση και παραλαβή της οριστικής μελέτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ισχυρά – Ασθενή Ρεύματα) του έργου με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα».

2) Έγκριση και παραλαβή της οριστικής μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας του έργου με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα».

3) Έγκριση και παραλαβή της οριστικής μελέτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (Ύδρευσης και Αποχέτευσης) του έργου με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα».

4) Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας – Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα».

5) Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα».

6) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου για το έργο με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)».

7) Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Προσαρμογή Φρεατίων».

8) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και διαμόρφωση κρήνης Βαρουσίου».

9) Έγκριση απασχόλησης και καθορισμός ειδικοτήτων μαθητών της επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Λάρισας του ΟΑΕΔ που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο Φαρσάλων κατά το σχολικό έτος 2016–2017.

10) Λήψη κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση, χωροθέτηση και λειτουργία, της ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων.

11) Έγκριση διοργάνωσης θρησκευτικών εκδηλώσεων: α) του Προφήτη Ηλία, στο Αλσύλλιο της πόλης (20 Ιουλίου), β) της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου της πόλης (26 Ιουλίου) & διάθεση πίστωσης.

12) Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων της 15ης Αυγούστου & διάθεση πίστωσης.

13) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Φαρσάλων με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) παροχής υπηρεσιών ζύγισης στο ΣΜΑ Φαρσάλων.

14) Έγκριση παροχής εγγύησης στη ΔΕΥΑΦ για ρύθμιση της οφειλής στη ΔΕΗ σε 100 μηνιαίες δόσεις.

15) Έγκριση της με αριθμό 45/2016 απόφασης του Δ,Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευση Αποχέτευσης Φαρσάλων (ΔΕΥΑΦ) με θέμα «Έγκριση απαλλαγής κατά 100% των τελών ύδρευσης για ένα (1) έτος, των ολοσχερώς καταστραφέντων νοικοκυριών των πλημμυροπαθών της 21ης Μαϊου 2016».

16) Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=4.000.72 τ.μ. για εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Τ.Κ. Σταυρού, της Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων κατόπιν διεξαγωγής δημοπρασίας.

17) Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=4.000.00 τ.μ. για εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Τ.Κ. Βρυσιών, της Δ.Ε. Φαρσάλων, Δήμου Φαρσάλων κατόπιν διεξαγωγής δημοπρασίας.

18) Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=4.000,00 τ.μ. για εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο Πολυνέρι, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων κατόπιν διεξαγωγής δημοπρασίας.

19) Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 3.718,74 τ.μ και εμβαδού 2.997,55 τ.μ. στον Παλαιόμυλο, Τ.Κ. Ερέτριας για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατόπιν διεξαγωγής δημοπρασίας.

20) Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

21) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Χαλκιάδων, στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Χαλκιάδων» για έδρα του συλλόγου.

22) Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Λαμίας 95 (αίτηση Παπαδοπούλου Νίκης).

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 13:17
Διαβάστε περισσότερα...

    logodimosfarsalwn

 

    Ο Δήμος Φαρσάλων, υιοθετώντας πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς, αλλά και αποδεχόμενος τις ανάγκες προσαρμογής στις παραγωγικές και τεχνολογικές μεταβολές που συντελούνται στην οικονομία, ανακοινώνει ότι θα κάνει αποδεκτούς μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΠΑ.Σ.) για πρακτική άσκηση στην ειδικότητα τους για το σχολικό έτος 2016 - 2017.

Ο Αντιδήμαρχος Φαρσάλων
Αρμόδιος για θέματα παιδείας

Δημήτρης Μπαμπανίκας

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 12:25
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

22-07-2016

Επίσκεψη του Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργ…

Επίσκεψη του Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον Δήμαρχο Φαρσάλων

      Ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Τέρενς ...

22-07-2016

Συναυλία Θανάση Παπακωνσταντίνου στα Φάρ…

Συναυλία Θανάση Παπακωνσταντίνου στα Φάρσαλα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...

21-07-2016

12ο Πρωτάθλημα 5x5 του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ - Τε…

 12ο Πρωτάθλημα 5x5 του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ - Τελικοί αγώνες κατηγοριών Παίδων και Εφήβων

    Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν παρ...

18-07-2016

Εορτασμός της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής…

Εορτασμός της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής στα Φάρσαλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να παραστείτε στον Αρχιερατικό Εσπερινό, ...

14-07-2016

Πολιτιστικός Αύγουστος 2016

Πολιτιστικός Αύγουστος 2016

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασί...

14-07-2016

Επίσκεψη Ολλανδών αρχαιολόγων στα Φάρσαλ…

Επίσκεψη Ολλανδών αρχαιολόγων στα Φάρσαλα

    Τα μέλη της ολλανδικής αρχαιολογικής αποστολής του ...

14-07-2016

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δι…

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

     Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 12ο πανελλήνιο συ...

14-07-2016

Πρόγραμμα Πρόληψης - Δωρεάν Ιατρικές Εξε…

Πρόγραμμα Πρόληψης - Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις

Στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης από τις κινητές μονάδες της 5ης ...

11-07-2016

Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5 x 5 του Ο.Π.Α.Κ…

    Για 13η συνεχή χρονιά διοργανώνεται από τον Οργανισ...

04-07-2016

Επίσκεψη Δημάρχου Άρη Καραχάλιου στο 2ο …

Επίσκεψη Δημάρχου Άρη Καραχάλιου στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο

    Την περασμένη Τρίτη, 28/06/2016, ο Δήμαρχος Φαρσάλω...

04-07-2016

Θερινό ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής …

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστ...

01-07-2016

Το Δάσος μας αλλιώς - Μουσική βραδιά στη…

Το Δάσος μας αλλιώς - Μουσική βραδιά στην ακρόπολη της αρχαίας Φαρσάλου

    Σαράντα πέντε λεπτά ανάβασης για να βρεθεί κανείς σ...

30-06-2016

Μουσική Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. - Μα…

Μουσική Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. - Μαθητική συναυλία της τάξης πιάνου

Μαθητική συναυλία τάξης πιάνου της Μουσικής Σχολής του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ....

30-06-2016

Μαθητική συναυλία τάξης κιθάρας της Μουσ…

Μαθητική συναυλία τάξης κιθάρας της Μουσικής Σχολής του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Μαθητική συναυλία τάξης κιθάρας της Μουσικής Σχολής του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ...

30-06-2016

Το Δάσος μας αλλιώς - θεατρική παράσταση…

Το Δάσος μας αλλιώς - θεατρική παράσταση στην πλατεία βράχων

    Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Φαρσάλων που...

30-06-2016

Ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Συμμετοχή…

Ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στο διακρατικό πρόγραμμα URBACT III

        O Δήμος Φαρσάλων, μαζί με 8 ακ...

28-06-2016

Πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης κενών…

Πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

  ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙ...

28-06-2016

Το Πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020 στη…

Το Πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020 στην περιοχή της Λάρισας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο...

23-06-2016

Πρόγραμμα Πρόληψης - Δωρεάν Ιατρικές Εξε…

Πρόγραμμα Πρόληψης - Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις

    Στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης από τις κιν...

22-06-2016

Το Δάσος μας αλλιώς - Μουσική βραδιά

Το Δάσος μας αλλιώς - Μουσική βραδιά

        Ο Δήμος Φαρσάλων στα πλαίσια τη...

21-06-2016

Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών σχετικά μ…

Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών σχετικά με τα γεγονότα των πλημμυρών της 20ης και 21ης Μαΐου 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ      ...

17-06-2016

Συναυλία για "Το χαμόγελο του παιδι…

Συναυλία για "Το χαμόγελο του παιδιού"

    Ο Δήμος Φαρσάλων με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε το β...

17-06-2016

Καλοκαιρινή εκδήλωση των Κ.Δ.Α.Π Φαρσάλω…

    Γιόρτασαν, στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα, τα ...

15-06-2016

12o Πρωτάθλημα 5x5 από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. …

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστ...

13-06-2016

Επίσκεψη Ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη σ…

Επίσκεψη Ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη στον Δήμαρχο Φαρσάλων

    Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης επισ...

13-06-2016

Συναυλία για το "χαμόγελο του παιδι…

Συναυλία για το "χαμόγελο του παιδιού"

    Την Πέμπτη 16/06/2016 και ώρα 9.00μμ ο Δήμος Φαρσ...

10-06-2016

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 - Βράβευση του Δήμου Φαρσ…

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 - Βράβευση του Δήμου Φαρσάλων

    Βράβευση του Δήμου Φαρσάλων, το Σάββατο 4 - 6 - 2...

10-06-2016

Χαμόγελο του παιδιού - 2ο Πανθεσσαλικό Τ…

Χαμόγελο του παιδιού - 2ο Πανθεσσαλικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου

    Με σύνθημα αγωνιζόμαστε και σκοράρουμε για το Χαμ...

09-06-2016

Κ.Δ.Α.Π. - Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση

Κ.Δ.Α.Π. - Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων Δήμου Φαρσάλων ...

09-06-2016

Κάστρο Καλλιθέας - Ετήσια εκδήλωση παρου…

Κάστρο Καλλιθέας - Ετήσια εκδήλωση παρουσίασης του αρχαιολογικού έργου

    Ο Δήμος Φαρσάλων με επιτυχία διοργάνωσε το βράδυ τη...

02-06-2016

Κάστρο Καλλιθέας - Ετήσια εκδήλωση παρου…

Κάστρο Καλλιθέας - Ετήσια εκδήλωση παρουσίασης του αρχαιολογικού έργου

Ο Δήμος Φαρσάλων σας καλεί να παραστείτε στην εκδήλωση που διοργανών...

31-05-2016

Θεομηνία - Ανακοίνωση για τις πληγείσες …

Θεομηνία - Ανακοίνωση για τις πληγείσες επιχειρήσεις στον Δήμο Φαρσάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ    ...

26-05-2016

Θεομηνία - Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίαση…

Θεομηνία - Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

    Άμεση ενίσχυση με το ποσό των 1.000 ευρώ σε όσους έ...

26-05-2016

MAYORS IN ACTION - τεχνικό σεμινάριο του…

MAYORS IN ACTION - τεχνικό σεμινάριο του έργου

    Μέσω του Ευρωπαϊκού έργου Mayors in Αction (www.may...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες280119

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz