LOADING
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://www.dimosfarsalon.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάρσαλα 11 Ιουλίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 6961

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας
Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 Φάρσαλα
Τηλ: 2491350122,120

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-08-2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018) και την παρ. 1 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-5-2015 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄/9-9-1999).
3. Την με αριθμό 156/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 10609/102149/10-07-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες Πυρασφάλειας του Δήμου Φαρσάλων.

Ειδικότητα : ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:
Οι υποψήφιοι:
1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εντοπιότητα.
Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευθυμία Θανοπούλου, Αθανάσιος Γαλανόπουλος τηλ. 2491350122, 120), έως και την Τετάρτη 18-07-2018 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΔΤ, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία ταυτότητας
5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο
7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από έξι (6) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας).

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΝΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ και ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος .

Ο Δήμαρχος

Άρης Καραχάλιος

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 14:28
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         Φάρσαλα 6 Ιουλίου 2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                       Αριθμ. Πρωτ. : 6794

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ. : 40300
Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος
Τηλέφωνο: 2491350115
Fax : 2491023914
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. '; document.write(''); document.write(addy_text93676); document.write('<\/a>'); //-->\n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τριανταφύλλου Νικόλαος
2. Τσιάμπας Σπυρίδων
3. Αγγελακόπουλος Γεώργιος
4. Ταστεμίρογλου Σοφία
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος
6. Γκατζόγιας Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/γισμού οικον. Έτους 2018 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρων του Δήμου (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή υποθηκοφύλακα (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικών επιμελητών (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).
5. Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής προτάσεων οικον. έτους 2018 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).
6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση πρ/γισμου οικον. έτους 2018 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).
7. Εισήγηση για Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.913,25€ για απόδοση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 25% των εσόδων της λαϊκής αγοράς, χρονικού διαστήματος 01.01.2018 μέχρι 31.06.2018 (Εισηγητής : Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
8. Αξιολόγηση προσφορών για τη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).
9. Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη έτους 2018 (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).
10. Καθορισμός τελών για την ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Σταυρού (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).
11. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).
12. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).
13. Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητας στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου της Τ.Κ. Αγίου Κων/νου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου" (ποσού 5.353,08€) και διάθεση πίστωσης (Εισηγητής : Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος).
14. Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018)» (αριθ. 6/2018 μελέτη/ποσού 30.000,00€) και διάθεση πίστωσης (Εισηγητής : Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Άρης Καραχάλιος
Δήμαρχος Φαρσάλων

Κοινοποίηση (με e-mail) :
• Μπαλαμπάνη Παρασκευή (Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης)
• Μπαχατίρογλου Ελένη (Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού)
• Παπαδήμας Γεώργιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
• Λιαπής Αναστάσιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος)
• Αλειφτήρας Σωκράτης (Προϊστάμενος Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 15:28
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα πρώτης συλλογής κενών συσκευασιών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2018

Στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Φαρσάλων στο πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2018 θα γίνει την Τετάρτη 11/7/2018 ως εξής:
1. στα Φάρσαλα στο χώρο του Αμαξοστασίου δίπλα στη σκεπαστή λαϊκή αγορά από 8:30 έως 11:00 και
2. στη Βαμβακού στην είσοδο του χωριού πριν το κτήριο του Γυμνασίου από 11:30 έως 14:00,

την Πέμπτη 12-7-2018 ως εξής:
3. στο Ναρθάκι στην αποθήκη του Συνεταιρισμού Ναρθακίου από
08:00 έως 10:00 και
4. στο Μ.Ευύδριο στο χώρο του πρώην Αναπτυξιακού Συνδέσμου
από 10:30 έως 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2491350113
(αρμόδιοι υπάλληλοι : Ε. Ευαγγελοπούλου – Π. Καλφούντζου).

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 13:48
Διαβάστε περισσότερα...

Mε την αριθμό  143/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας  Εμποροπανήγυρης του Δήμου Φαρσάλων.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό.

 

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη  Φαρσάλων 2018

2. Αίτηση συμμετοχής 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 2018_2

4. Σχέδιο για εγκαταστάσεις έψησης (Θέσεις- Τέλος  χρήσης)

5. Τέλος χρήσης για εγκαταστάσεις έψησης

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 13:46
Διαβάστε περισσότερα...

       ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Χρ. Αναστόπουλος
Τηλέφωνο: 2413 503603
ΦΑΞ: 2413 503669
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ.: 413 36 ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα 27 - 6 - 2018
Αριθ. Πρωτ.: 382 / 94073

ΠΡΟΣ: 1) Δήμοι Θεσσαλίας
2) Δήμοι Στερεάς Ελλάδας
( αποστολή με e-mail )

ΘΕΜΑ: «Προβολή δύο ενημερωτικών μηνυμάτων για δασικές πυρκαγιές στις ιστοσελίδες».

ΣΧΕΤ.: 4537 / 26 - 06 - 2018 έγγραφο της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το παραπάνω έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρεται σε δύο τηλεοπτικά μηνύματα: 1)¨ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ¨ και 2) ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ¨ που είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα www.civilprotection.gr
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΣΥΝΗΜ.: ( 1 ) σελίδα

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Κων/νος Γαβριηλίδης

icon ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π

https://www.youtube.com/watch?v=35sCxC9lE_8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=r-HmWs6JqUk&feature=youtu.be

 

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 12:59
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Φάρσαλα 22.06.2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                         Αριθ. Πρωτ. 6197
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ.: 403 00
Πληροφορίες: Ευάγγελος Μπετχαβάς
Τηλ.: 2491.350.122
Fax: 24910.23914
Πρόεδρος Δ.Σ.: Βάιος Νικολάου
Τηλ: 6987 979 642

Προς:

1) κ. Δήμαρχο
2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3) κα Πρόεδρο Δ.Κ. Φαρσάλων
4) κ.κ. Προέδρους όλων των Τ.Κ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Έκδοση Κανονιστικής απόφασης σχετικά με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Τέλος ηλεκτροφωτισμού για ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών του Δήμου Φαρσάλων.

2) Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρου (Κ.Α.Π.)

3) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών, για τις ανάγκες Πυρασφάλειας.

4) Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

5) Έγκριση της με αριθμ. 24/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού εισόδου Ανωχωρίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

6) Έγκριση της με αριθμ. 25/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Πεζοδρομίων Οδού Κανάρη».

7) Έγκριση τοπικής τροποποίησης υψομετρικής μελέτης περιοχής Θωμαΐδη.

8) Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 232/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ενέργεια του Υπουργείου Εργασίας «Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ» με τίτλο Εξειδίκευση παρεμβάσεων για την βελτίωση/μετεγκατάσταση πληθυσμών ΡΟΜΑ και τομεακών οριζόντιων παρεμβάσεων».

9) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης «Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» του Δήμου Φαρσάλων.

10) Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου προσωρινής εγκατάστασης πλανόδιων (Ρομά) του δήμου Φαρσάλων – τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων» στην επιτροπή προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων.

11) Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.

12) Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων (Α' τριμήνου), ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

13) Έγκριση συμπλήρωσης της με αριθμό 91/2018 Α.Δ.Σ. με καθορισμό ύψους λειτουργικών δαπανών του Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων.

14) Έγκριση συμπλήρωση της με αριθμό 98/2017 Α.Δ.Σ. αναφορικά με τα τέλη άρδευσης.

15) Έγκριση διοργάνωσης θρησκευτικών εκδηλώσεων: α) την 20η Ιουλίου του Προφήτη Ηλία, στο Αλσύλλιο της πόλης και β) την 25η & 26η Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου της πόλης & διάθεση πιστώσεων.

16) Έγκριση διοργάνωσης της καλοκαιρινής εκδήλωσης της ορχήστρας Νέων του Δήμου με τίτλο: «ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», και διάθεση πίστωσης.

17) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου με τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων» με τίτλο: α) «Πάμε σαν Άλλοτε» και β) «Εκδήλωση Αφιερωμένη στην Ημέρα Μνήμης» - διάθεση πίστωσης.

18) Συγκρότηση επιτροπής ετήσιας Εμποροπανήγυρης στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων.

19) Έγκριση μερικής διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς της πόλης:
α) Λαμίας και β) Περιφερειακής Αλσυλλίου κατά τη θερινή περίοδο.

20) Έγκριση ή μη μετακίνησης περιπτέρου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Λαμίας.

21) Έγκριση ή μη διατήρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί του πεζοδρομίου της οδού Καναδά.

22) Έγκριση ή μη επί των αιτήσεων άρδευσης για το έτος 2018 στην Τοπική Κοινότητα Διλόφου.

23) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

24) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Χαλκιάδων Δήμου Φαρσάλων, για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 14:11
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

16-07-2018

«Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» - Συναυλία …

«Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» - Συναυλία Γιάννη Κότσιρα στην Ακρόπολη της Αρχαίας Φαρσάλου

• Ο Δήμος Φαρσάλων, τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 9 το βράδυ, ε...

16-07-2018

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογική…

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογικής Έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

  Δελτίο Tύπου     Ο Δήμος Φαρσάλων από κοιν...

05-07-2018

Ένταξη του έργου αστικών αναπλάσεων της …

Ένταξη του έργου αστικών αναπλάσεων της πόλης των Φαρσάλων

        Η ένταξη του έργου «Αστικές αν...

05-07-2018

Οι ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ…

Οι ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων

    Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι καλοκαιρινές γιορτές τ...

05-07-2018

Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων - Μουσικό Τ…

Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων - Μουσικό Ταξίδι στις ράγες του χρόνου

    Την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 και ώρα 8:30μμ στην Πλατ...

02-07-2018

Δήμος Φαρσάλων - Ορισμός Αντιδημάρχων

Δήμος Φαρσάλων - Ορισμός Αντιδημάρχων

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         ...

02-07-2018

Ανακοίνωση - Ενημέρωση Καταναλωτών της Δ…

Ανακοίνωση - Ενημέρωση Καταναλωτών της ΔΕΥΑΦ

Ανακοίνωση - ΕνημέρωσηΚαταναλωτών της ΔΕΥΑΦ     Άγνω...

27-06-2018

Αναβολή μουσικής εκδήλωσης «Ήχος και Φως…

Αναβολή μουσικής εκδήλωσης «Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» στην Ακρόπολη της Αρχαίας Φαρσάλου

    Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις...

27-06-2018

Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων - 4ο Χορωδιακό…

Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων - 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κόνιτσας

    Με μία ακόμη επιτυχημένη παρουσία ολοκλήρωσε τη φετ...

26-06-2018

Ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ το…

Ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων

  Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών η Γιορτή του ΚΔΑΠ Ρευματ...

26-06-2018

14ο Πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

14ο Πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

        Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητι...

26-06-2018

Συναυλίες της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του ΟΠΑΚ…

Συναυλίες της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ στα Φάρσαλα και στον Παλαμά

    Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 στο Πάρκο του Πολιτιστι...

21-06-2018

Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση του Παλαι…

Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησής του ως Χώρου Αρχαιολογικής Συλλογής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

        Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέ...

21-06-2018

«Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» - Συναυλία …

«Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» - Συναυλία στην Ακρόπολη της Αρχαίας Φαρσάλου

• Ο Δήμος Φαρσάλων, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 9 το βράδυ, ε...

21-06-2018

Ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ το…

Ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ του Δήμου μας θα μας παρο...

20-06-2018

2η Παραδοσιακή Τοπική Κουζίνα

2η Παραδοσιακή Τοπική Κουζίνα

Ο Σύλλογος Ντόπιων Φαρσάλων "Ο Ενιπέας" συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Φαρσ...

18-06-2018

Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στην 3η Χορω…

Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στην 3η Χορωδιακή Συνάντηση Γρεβενών

    Η Δημοτική χορωδία Φαρσάλων, προσκεκλημένη της Χορω...

12-06-2018

Δωρεάν μαθήματα μουσικής από τη Μουσική …

Δωρεάν μαθήματα μουσικής από τη Μουσική Σχολή του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

Η Μουσική Σχολή του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προσ...

12-06-2018

2η Παραδοσιακή Τοπική Κουζίνα

2η Παραδοσιακή Τοπική Κουζίνα

     Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με το Σύλλογ...

12-06-2018

Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στο πρόγραμ…

Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στο πρόγραμμα I_ do Μία συμμαχία της νεολαίας, καθιστώντας τους νεαρούς Ρομά ενεργούς πολίτες

        Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο...

07-06-2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Μήνυμα Δημ…

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

  Στους μαθητές και τις μαθήτριες του τόπου μου που και φέτος ...

07-06-2018

Ορμάν Μαγούλα 2018 - εκδηλώσεις τιμής κα…

Ορμάν Μαγούλα 2018 - εκδηλώσεις τιμής και μνήμης

    Ο Δήμος Φαρσάλων τέλεσε την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018...

07-06-2018

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 1ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων - Μύθοι και θρύλοι της γης των Φαρσάλων

    Η ειδική συνεργάτις του Δημάρχου - αρχαιολόγος Βά...

06-06-2018

14ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5×5 ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

14ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5×5 ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

Πρωτάθλημα 5Χ5 από τον ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού...

04-06-2018

Συναυλία της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του Ο.Π.Α…

Συναυλία της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Την Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018, στις 20:45, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δ...

29-05-2018

Υποβολές προτάσεων για την υλοποίηση τεχ…

Υποβολές προτάσεων για την υλοποίηση τεχνικών έργων και την προμήθεια εξοπλισμού

Ο Δήμος Φαρσάλων υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις στο Υπουργείο Περι...

29-05-2018

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – Το Γυμνάσιο…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – Το Γυμνάσιο Ευυδρίου Φαρσάλων στον θολωτό τάφο

    Οι μαθητές του Γυμνασίου του Ευυδρίου, συνοδευόμενο...

25-05-2018

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών α…

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών από τα Φάρσαλα

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών από τα ΦάρσαλαΣτον δρόμο του ...

24-05-2018

Ορμάν Μαγούλα - Εκδήλωση τιμής και μνήμη…

Ορμάν Μαγούλα - Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες πατριώτες

  Πρόσκληση Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, τα μέλη του Δημοτικού Συμβου...

24-05-2018

Μουσική Σχολή ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

Μουσική Σχολή ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

    Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 19:30 στην αίθουσα ...

24-05-2018

Μουσική Σχολή ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

    Την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30 στην αίθου...

24-05-2018

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργ…

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαρσάλων

    Την Παρασκευή 18-5-2018, παρουσία του Διοικητή της ...

22-05-2018

Εγκαίνια ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων

Εγκαίνια ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων

        Την Πέμπτη, 17/5/2018 και ώρα ...

18-05-2018

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών α…

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών από τα Φάρσαλα

"2nd TOUR OF DAPHNE- CYCLOSPORTIVE- MYTHICAL EVENT" Η «Cycling Hell...

16-05-2018

Συναυλία της Φιλαρμονικής Φαρσάλων

Συναυλία της Φιλαρμονικής Φαρσάλων

    Μία μαγευτική βραδιά με ένα μουσικό αφιέρωμα στο ελ...

16-05-2018

MILKO τουρνουά 3Χ3 στα Φάρσαλα

MILKO τουρνουά 3Χ3 στα Φάρσαλα

Με μεγάλη συμμετοχή το MILKO τουρνουά 3Χ3 στα Φάρσαλαστις 12-13/5/2018...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες480818

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz